1. Quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học 

Trung tâm  ngoại ngữ tin học là một tổ chức giáo dục chuyên cung cấp các khóa học ngoại ngữ (như tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha…..) kết hợp với việc giảng dạy về tin học, công nghệ thông tin, nhằm giúp học viên phát triển đồng thời kỹ năng ngôn ngữ và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hiện đại.

2. Cơ sở pháp lý thành lập trung tâm ngoại ngữ

– Luật doanh nghiệp năm 2020;

– Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; (có hiệu lực: 21/04/2017);

 –  Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi nghị định 4.6/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; ( Có hiệu lực: 20/11/2018)

3. Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học

 Thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học:

  1. a) Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học trong khuôn viên nhà trường;
  2. b) Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc;
  3. c) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc; cho phép thành lập các trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên của trường.

Thành phần hồ sơ:

  1. a) Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;
  2. b) Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;
  3. c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Quy trình thực hiện

  1. a) Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;
  2. b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra theo quy định;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền ra quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

4. Nhiệm vụ quyền hạn của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Sau khi thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học, trung tâm có quyền hạn và nhiệm vụ như sau:

Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chức năng ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu cầu của người học.

Tuyển sinh và quản lý người học;

Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn tài liệu dạy học đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng người học;

Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn tài liệu dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng người học;

Tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp giấy xác nhận hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ tin học do trung tâm tổ chức. Tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của hệ thống giáo dục quốc dân khi đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Xây dựng nội quy, quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc trung tâm; quản lý, tuyển dụng, phát triển đội ngũ giáo viên theo chiến lược phát triển của trung tâm .

Quản lý tài chính, tài sản của trung tâm và được hưởng chính sách hỗ trợ ưu đãi theo quy định của pháp luật.

Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận pháp chế doanh nghiệp Công ty luật TNHH AV Bình Dương.