DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Dịch vụ đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Dich-vu-dang-ky-thanh-lap-ho-kinh-doanh-offstore.jpg

Nếu bạn có thắc mắc về hộ kinh doanh offstore là gì? Thủ tục và trình tự thành lập ra sao? Hay khi thành lập hộ kinh doanh thì mình có những quyền và nghĩa vụ gì?

Đừng lo lắng, đến với đội ngũ chuyên viên pháp lý chuyên nghiệp của Luật sư VCT với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, tư vấn nhiều mảng luật khác nhau sẽ mở khóa các thắc mắc của các bạn thông qua bài viết bên dưới.

1. Hộ kinh doanh là gì?

Hiện nay chưa có quy định cụ thể định nghĩa về hộ kinh doanh. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu rằng: “Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ” theo quy định tại khoản 1 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Như vậy, hộ kinh doanh là do một cá nhân hay các thành viên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thành lập thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Lúc này, cá nhân đăng ký hộ kinh doanh và thành viên được ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh chính là chủ hộ kinh doanh.

Từ đó, ta thấy nếu các thành viên không cùng một hộ gia đình, thuộc các hộ gia đình khác nhau thì không thể đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Nếu các thành viên này có nhu cầu đăng ký thành lập hộ kinh doanh thì mỗi thành viên, mỗi cá nhân tự đăng ký hộ kinh doanh của riêng mình.

2. Chủ thể nào có thể thành lập hộ kinh doanh 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 79 Nghị định 01/2021, chủ thể thành lập hộ kinh doanh phải đáp ứng yêu cầu: “Cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự”.

Cá nhân, thành viên hộ gia đình chỉ được đăng ký duy nhất một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc và được quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong doanh nghiệp với tư cá là cá nhân. Bên cạnh đó, cá nhân, thành viên hộ gia đình không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, trừ trường hợp được sự  nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Theo Điều 188 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 sửa đổi, bổ sung năm 2022 quy định về doanh nghiệp tư nhân như sau: “3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh”. Khi cá nhân thành lập doanh nghiệp tư nhân và là chủ của doanh nghiệp này thì không được làm chủ hộ kinh doanh và cũng được là một trong các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Đối với những chủ thể sau đây sẽ không có quyền thành lập hộ kinh doanh bao gồm:

 • Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

3. Quyền và nghĩa vụ của chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình

Chủ thể kinh doanh có những quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 81 Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:

 • Chủ hộ kinh doanh thực hiện các nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính và các hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Chủ hộ kinh doanh đại diện cho hộ kinh doanh với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
 • Chủ hộ kinh doanh có thể thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh. Trong trường hợp này, chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh vẫn chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác phát sinh từ hoạt động kinh doanh.
 • Chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh chịu trách nhiệm đối với các hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.
 • Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

4. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;
 • Tên của hộ kinh doanh được đặt theo đúng quy định tại Điều 88 Nghị định 01/2021/NĐ-CP;
 • Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ;
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

5. Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

Người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện hoặc đăng ký qua mạng điện tử có sử dụng chữ ký số.

5.1. Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện, hồ sơ đăng ký bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-1 ban hành kèm Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký kinh doanh;
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao văn bản ủy quyền các thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký kinh doanh.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh biết về những nội dung, hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung. 

5.2. Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử

Người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số để ký xác thực hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Điều 5g Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT (sửa đổi tại Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT).

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trả giấy biên nhận hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cho người nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

thành lập hộ kinh doanh cá thể
Dich-vu-dang-ky-thanh-lap-ho-kinh-doanh-offstore.jpg

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi liên quan đến Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh offstore. Để biết thêm nhiều thông tin chi tiết và cụ hơn, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với đội ngũ chuyên viên của chúng tôi theo thông tin dưới đây.

6. Cách thức liên hệ dịch vụ Luật Sư VCT

Luật Sư VCT (Công ty Luật TNHH Pháp lý AV Bình Dương) là một Công ty Luật chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan đến lĩnh vực tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn đầu tư. 

Quý đối tác, Quý khách hàng có thể liên hệ với Luật sư VCT để sử dụng dịch vụ tư vấn liên quan đến doanh nghiệp và các dịch vụ tư vấn khác.

Thứ nhất, tư vấn trực tuyến qua số điện thoại: Khách hàng có nhu cầu sẽ kết nối đến tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua hotline: 0971.17.40.40 nếu khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết hoặc tham khảo giá trước khi thực hiện dịch vụ.

Thứ hai, tư vấn qua email: Nếu quý khách không thể đến trực tiếp mà mà vẫn muốn nhận được ý kiến tư vấn của luật sư/chuyên gia pháp lý trong lĩnh vực tư vấn đầu tư của Công ty Luật TNHH Pháp lý AV Bình Dương (Luật sư VCT) thì có thể gửi câu hỏi trong lĩnh vực qua email: Info@luatsuvct.com. Chúng tôi sẽ chủ động liên hệ lại dựa trên thông tin pháp lý mà khách hàng cung cấp để báo giá dịch vụ hoặc tư vấn miễn phí nếu đó là vấn đề pháp lý phổ thông trong lĩnh vực tư vấn pháp luật.

Thứ ba, tư vấn trực tiếp tại văn phòng: Đối với những vấn đề pháp lý phức tạp, Quý khách hàng có thể chủ động đặt lịch tư vấn trực tiếp tại trụ sở Công ty Luật TNHH Pháp lý AV Bình Dương (Luật sư VCT) tại địa chỉ: 530 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đội ngũ luật sư/Chuyên gia pháp lý trong lĩnh vực Tư vấn đầu tư sẽ nghiên cứu hồ sơ, yêu cầu và tư vấn, giải đáp trực tiếp những vướng mắc mà khách hàng gặp phải.

Công ty Luật TNHH Pháp Lý AV Bình Dương – Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp