DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THỦ TỤC SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP 

Sáp nhập doanh nghiệp là nhu cầu phổ biến trong kinh doanh. Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan. Trong bài viết này, Luatsuvct sẽ phân tích các bước và quy trình thực hiện thủ tục sáp nhập doanh nghiệp, giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình này và làm cho quá trình sáp nhập trở nên dễ dàng hơn.

1. Sáp nhập doanh nghiệp là gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 2 Điều 29 Luật Cạnh tranh 2018, sáp nhập là một hình thức tổ chức lại doanh nghiệp, theo luật cạnh tranh thì đây là một hình thức tập trung kinh tế.

Sáp nhập doanh nghiệp được định nghĩa là việc một hoặc một số doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình sang một doanh nghiệp khác, đồng thời chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc sự tồn tại của doanh nghiệp bị sáp nhập.

Thuật ngữ sáp nhập còn được sử dụng phổ biến trên thị trường bằng tên gọi tiếng Anh là “Merge”. 

2. Điều kiện khi thực hiện thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

 • Chủ thể thực hiện thủ tục sáp nhập doanh nghiệp phải là doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, vì vậy không đặt ra vấn đề sáp nhập với doanh nghiệp tư nhân.
 • Cấm các trường hợp sáp nhập các công ty mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp được quy định tại Luật cạnh tranh là: một hoặc nhiều doanh nghiệp tham gia sáp nhập đang trong nguy cơ bị giải thể hoặc lâm vào tình trạng phá sản; việc sáp nhập có tác dụng mở rộng xuất khẩu hoặc góp phần phát triển kinh tế – xã hội, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ.
 • Trường hợp sáp nhập mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập.
Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp mới nhất
Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp mới nhất

Ngoài ra, Điều 30, 31 Luật Cạnh tranh 2018 cũng quy định: Một số trường hợp hạn chế sáp nhập do gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường Việt Nam. Cụ thể, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của việc tập trung kinh tế căn cứ vào một trong các yếu tố hoặc kết hợp giữa các yếu tố sau đây:

 • Thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế trên thị trường liên quan;
 • Mức độ tập trung trên thị trường liên quan trước và sau khi tập trung kinh tế;
 • Mối quan hệ của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế trong chuỗi sản xuất, phân phối, cung ứng đối với một loại hàng hóa, dịch vụ nhất định hoặc ngành, nghề kinh doanh của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế là đầu vào của nhau hoặc bổ trợ cho nhau;
 • Lợi thế cạnh tranh do tập trung kinh tế mang lại trên thị trường liên quan;
 • Khả năng doanh nghiệp sau tập trung kinh tế tăng giá hoặc tăng tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu một cách đáng kể;
 • Khả năng doanh nghiệp sau tập trung kinh tế loại bỏ hoặc ngăn cản doanh nghiệp khác gia nhập hoặc mở rộng thị trường;
 • Yếu tố đặc thù trong ngành, lĩnh vực mà các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế.

Xem thêm: Dịch vụ tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

3. Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

3.1. Cơ quan có thẩm quyền

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục sáp nhập doanh nghiệp.

3.2. Quy trình thực hiện thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Hồ sơ bao gồm:

 • Hợp đồng sáp nhập (bao gồm nội dung chủ yếu: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập; thủ tục và điều kiện sáp nhập; phương án sử dụng lao động; cách thức, thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện sáp nhập).
 • Dự thảo Điều lệ công ty.

Bước 2: 

 • Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập. 
 • Tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty nhận sáp nhập.
 • Gửi hợp đồng sáp nhập đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập.

Bước 3: Cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị sáp nhập trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho công ty nhận sáp nhập.

Trường hợp công ty bị sáp nhập có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi công ty nhận sáp nhập đặt trụ sở chính thì Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty nhận sáp nhập đặt trụ sở chính thông báo việc đăng ký doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty bị sáp nhập đặt trụ sở chính để cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị sáp nhập trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý:

Trước khi tiến hành sáp nhập, doanh nghiệp cần:

 • Tiến hành nghiên cứu, đánh giá chi tiết về các doanh nghiệp liên quan đến sáp nhập.
 • Xem xét tài chính, tài sản, hợp đồng, quyền sở hữu và các yếu tố khác để đảm bảo hiểu rõ về trạng thái và giá trị của mỗi doanh nghiệp.

4. Hậu quả pháp lý sau khi thực hiện thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

Sau khi công ty nhận sáp nhập đăng ký doanh nghiệp, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập. 

Các công ty nhận sáp nhập đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ, và lợi ích hợp pháp của các công ty bị sáp nhập theo hợp đồng sáp nhập.

5. Lợi ích của việc thực hiện thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp hiện hành
Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp, sáp nhập công ty hiện hành

Đối với doanh nghiệp nhận sáp nhập:

 • Hưởng lợi từ nguồn vốn, lao động, dây chuyền sản xuất từ doanh nghiệp bị sáp nhập.
 • Giảm thiểu chi phí sản xuất, chi phí nhân công.
 • Trong quá trình hội nhập kinh tế, việc sáp nhập sẽ hình thành nên những doanh nghiệp phát triển bền vững với quy mô rộng lớn. Từ đó mở rộng mạng lưới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và có thêm nhiều cơ hội kinh doanh mới.

Đối với doanh nghiệp bị sáp nhập:

 • Hạn chế rủi ro và những thiệt hại không đáng có.
 • Mở rộng chiến lược, quy mô kinh doanh.
 • Tăng vị thế trên thị trường.

6. Dịch vụ thực hiện thủ tục sáp nhập doanh nghiệp tại Luatsuvct

Luatsuvct sở hữu đội ngũ chuyên gia pháp lý giàu kinh nghiệm và hiểu rõ quy trình, thủ tục sáp nhập doanh nghiệp. Luatsuvct sẽ đồng hành cùng bạn trong quá trình thực hiện các thủ tục, bao gồm: 

 • Xem xét và tư vấn về quy định pháp luật liên quan đến sáp nhập doanh nghiệp.
 • Chuẩn bị hồ sơ và các giấy tờ cần thiết để xin ý kiến ​​của cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện thủ tục sáp nhập doanh nghiệp.
 • Tư vấn và hỗ trợ trong việc hoàn thiện các thủ tục về thuế, lao động và các quy định khác liên quan đến thủ tục sáp nhập doanh nghiệp.
 • Đại diện khách hàng thực hiện toàn bộ thủ tục sáp nhập doanh nghiệp.
 • Tư vấn pháp lý sau sáp nhập.

Luatsuvct là đơn vị nhận được sự tín nhiệm từ hàng nghìn khách hàng cá nhân và doanh nghiệp bởi:

 • Tận tâm giải quyết vụ việc của khách hàng, hỗ trợ 24/24.
 • Cam kết rõ ràng quyền và nghĩa vụ và thực hiện đúng với cam kết đó.
 • Cam kết bảo mật mọi thông tin của khách hàng.
 • Tư vấn và báo phí rõ ràng, phù hợp.

Trên đây, Luatsuvct vừa phân tích các quy định liên quan đến Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp. Nếu có bất kì vướng mắc gì, hãy liên hệ ngay với Luatsuvct để được hỗ trợ nhanh chóng nhất.