Quy trình thực hiện thủ tục phá sản doan nghiệp
Luật sư VCT – Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp

1. Khái niệm phá sản doanh nghiệp 

Phá sản doanh nghiệp là tình trạng doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và bị tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

2. Quy trình phá sản 

B1: Trình tự và thủ tục phá sản:

Soạn/nộp đơn yêu cầu mở thủ tục:

Để thực hiện thủ tục phá sản, các chủ thể có quyền và nghĩa vụ phải nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản kèm theo các tài liệu, chứng cứ đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền. CSPL Điều 5 Luật Phá sản.

B2: Tòa án thụ lý và xem xét đơn yêu cầu phá sản:

Sau khi nhận được đơn yêu cầu phá sản, Tòa án xem xét và đưa ra phương án giải quyết:

Một, nếu vụ việc phá sản không thuộc thẩm quyền thì Tòa án sẽ chuyển đơn yêu cầu cho Tòa án có thẩm quyền giải quyết.  cspl Điều 33 Luật Phá Sản. 

Hai, xem xét đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản trường hợp không đủ các thông tin, nội dung thì Thẩm phán thông báo cho người nộp đơn và yêu cầu sửa đổi, bổ sung. cspl Điều 34 Luật Phá Sản.

Ba, trường hợp người nộp đơn không được phép nộp đơn hoặc không thực hiện thực hiện sửa đổi đơn khi có yêu cầu hoặc người nộp đơn rút đơn thì Tòa án sẽ trả lại đơn yêu cầu. Cơ sở pháp lý Điều 35 Luật Phá Sản.

Bốn, trường hợp đơn yêu cầu hợp lệ, Thẩm phán sẽ thông báo cho người nộp đơn về việc nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản (trừ trường hợp người nộp đơn là người lao động, công đoàn hoặc doanh nghiệp đã mất năng lực thanh toán không còn tiền, tài sản khác để nộp phí).CSPL điều 22; k2 điều 5; khoản 1 điều 105  Luật phá sản

CSPL Điều 31 – Điều 40 Luật Phá Sản.

Lưu ý: trong quá trình này Tòa án có thể mở các cuộc thương lượng giữa các bên có liên quan trong vụ phá sản. 

 B3: Mở thủ tục phá sản:

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, thẩm phán phải ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản ( trừ khi doanh nghiệp giải quyết phá sản theo thủ tục rút gọn) cơ sơ pháp lý K1 Điều 42 Luật Phá Sản.

Sau khi ra quyết định mở thủ tục phá sản trong vòng thời hạn 03 ngày làm việc, Thẩm phán có trách nhiệm chỉ định Quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

=>Sau khi quyết định mở thủ tục phá sản được ban hành hoạt động của doanh nghiệp sẽ được giảm sát, tài sản của doanh nghiệp sẽ cược kiểm kê. Doanh nghiệp không được thực hiện hành vi che giấu hoặc tẩu tán tài sản.

Xem thêm: THỦ TỤC QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GIẤY PHÉP CON

B4: Triệu tập hội nghị chủ nợ:

Thẩm phán triệu tập Hội nghị chủ nợ trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc việc kiểm tài sản hoặc lập danh sách chủ nợ. cơ sở pháp lý K1 Điều 75 Luật Phá Sản.

 Hội nghị chủ nợ sẽ được tiến hành hợp lệ nếu có số chủ nợ tham gia đại diện ít nhất 51% tổng số nợ không có bảo đảm. Nếu không đáp ứng điều kiện thì thẩm phán sẽ hoãn hội nghị và tổ chức lại trong vòng 30 ngày sau. Cspl k1 điều 79; k2 điều 80 Luật phá sản.

Hội nghị chủ nợ được tổ chức có quyền đưa ra các kết luận theo 03 hướng giải quyết:

+ Đề nghị Tòa án đình chỉ giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản.

+ Đề nghị áp dụng những biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Đề nghị tòa án tuyên bố phá sản. cspl K1 Điều 83 Luật phá sản.

=> Sau khi Hội đồng chủ nợ đưa ra quyết định kết luận một trong các kết luận kết luận trên thì tòa án tiếp nhận và giải quyết theo yêu cầu của Hội đồng.

Trường hợp đề nghị Tòa án đình chỉ giải quyết thì kể từ ngày Tòa án nhân dân mở thủ tục phá sản đến trước ngày ra quyết định doanh nghiệp phá sản nhưng nếu doanh nghiệp không  mất năng lực thanh toán thì Tòa án ra quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản. Quyết định đình chỉ phải được thông báo cho những người được thông báo quyết định mở thủ tục phá sản “người nộp đơn, doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, chủ nợ, viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan thuế…. K1 điều 43 Luật phá sản” trong 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định. CSPL Điều 86 Luật phá sản. => Trong 03 ngày làm việc Chánh án tòa án nhân dân đang tiếp nhận giải quyết thủ tục phá sản phải xem xét, giải quyết kiến nghị, đề nghị xem xét lại quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản và đưa ra một trong các quyết định: Giữ nguyên quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản; Hủy bỏ quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản và giao cho thẩm phán tiến hành giải quyết thủ tục phá sản; thông báo quyết định giải quyết đề nghị, kiến nghị xem xét lại quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục sản phải gửi cho những người thông qua quyết định mở thủ tục phá sản tại khoản 1 Điều 43 Luật phá sản  trong 03 ngày ( cspl k3 điều 86). =>  Nếu mất khả năng thanh toán – tuyên bố phá sản, trường hợp còn khả năng thanh toán thì đình chỉ xem xét lại.

🞶 Trường hợp hội nghị chủ nợ ra quyết định áp dụng các biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì trong vòng 30 ngày kể từ ra quyết định đó, doanh nghiệp phải xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh và gửi cho Thẩm phán, Quản tài viên doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, chủ nợ để xem xét và cho ý kiến. cspl k1 Điều 87 Luật phá sản.=> Thẩm phán sẽ tổng hợp ý kiến về phương án phục hồi của các bên và đưa ra hội nghị chủ nợ để xem xét và đưa ra  quyết định phá sản.

Trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh nhưng doanh nghiệp, vẫn mất khả năng thanh toán thì Thẩm phán sẽ ra quyết định tuyên bố phá sản.  

Trường hợp đề nghị Tòa án phá sản thì tòa án tuyên bố phá sản.

=> Thẩm phán sẽ tổng hợp ý kiến của Hội đồng thành viên và ấy ý kiến chủ nợ để xem xét và thông qua. Tài sản còn tại của doanh nghiệp sẽ bị thanh lý và phân chia cho các đối tượng theo thứ tự phân chia tài sản .

Trên đây là tư vấn của chúng tôi nhằm giải đáp thắc mắc về quy trình thực hiện thủ tục phá sản. Công ty luật TNHH Pháp lý AV Bình Dương đơn vị chuyên thực hiện, hỗ trợ quý khách hàng thủ tục liên quan đến phá sản Doanh nghiệp với chi phí hợp lý trong thời gian nhanh nhất.

============================

Công ty Luật TNHH Pháp lý AV Bình Dương (Luật Sư VCT)

Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp 

Hotline: 0971.17.40.40