DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG KHOÁN 

Chứng khoán là một kênh đầu tư phổ biến hiện nay. Để kinh doanh hoặc tham gia vào thị trường chứng khoán, các cá nhân, tổ chức cần nắm rõ quy định pháp luật về chứng khoán để tránh những rủi ro và vấn đề phát sinh. Trong bài viết hôm nay, Luatsuvct sẽ phân tích nội dung Luật chứng khoán và dịch vụ tư vấn luật chứng khoán. Cùng theo dõi để tham khảo nhé!

1. Luật chứng khoán là gì?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019:

Chứng khoán là tài sản, bao gồm các loại sau đây:

 • Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;
 • Chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần, chứng chỉ lưu ký;
 • Chứng khoán phái sinh;
 • Các loại chứng khoán khác do Chính phủ quy định.

Như vậy, chứng khoán là một loại tài sản, người sở hữu chứng khoán có thể thực hiện quyền giao dịch đối với chứng khoán như: chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, việc sở hữu, chuyển nhượng chứng khoán bị hạn chế theo luật định.

2. Nội dung tư vấn luật chứng khoán

2.1. Tư vấn luật chứng khoán về phát hành chứng khoán

Chào bán chứng khoán là hoạt động phát hành chứng khoán để thu hút vốn nhằm thỏa mãn nhu cầu về vốn của chủ thể chào bán. 

Chủ thể chào bán chứng khoán rất đa dạng, có thể là Chính phủ, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp. 

Theo quy định tại khoản 19, 20 Điều 3 Luật Chứng khoán 2019, có hai loại chào bán chứng khoán. 

Thứ nhất, chào bán chứng khoán ra công chúng là việc chào bán chứng khoán theo một trong các phương thức sau đây:

 • Chào bán thông qua phương tiện thông tin đại chúng;
 • Chào bán cho từ 100 nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 • Chào bán cho các nhà đầu tư không xác định.

Thứ hài, chào bán chứng khoán riêng lẻ là việc chào bán chứng khoán không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 19 Điều này và theo một trong các phương thức sau đây:

 • Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 • Chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Khi phát hành chứng khoán, chủ thể chào bán cần đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật chứng khoán như: Điều kiện chào bán chứng khoán lần đầu, chào bán thêm cổ phiếu, chào bán trái phiếu,…

Tư vấn luật chứng khoán hiện hành
Tư vấn luật chứng khoán hiện hành

2.2. Tư vấn luật chứng khoán về quyền và nghĩa vụ của các nhà đầu tư

Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Với bản chất là một loại tài sản, chứng khoán cũng đem lại cho nhà đầu tư những quyền và đồng thời nhà đầu tư chứng khoán cũng phải có những nghĩa vụ nhất định. Những quyền cơ bản của nhà đầu tư là:

 • Hưởng lợi từ hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư chứng khoán tương ứng với tỷ lệ vốn góp;
 • Hưởng các lợi ích và tài sản được chia hợp pháp từ việc thanh lý tài sản quỹ đầu tư chứng khoán;
 • Yêu cầu công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán mua lại chứng chỉ quỹ mở;
 • Khởi kiện công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sát hoặc tổ chức liên quan nếu tổ chức này vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình;
 • Thực hiện quyền của mình thông qua Đại hội nhà đầu tư;
 • Chuyển nhượng chứng chỉ quỹ theo quy định tại Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán;
 • Quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán.

 Bên cạnh đó, nhà đầu tư chứng khoán có các nghĩa vụ cơ bản sau đây:

 • Chấp hành quyết định của Đại hội nhà đầu tư;
 • Thanh toán đủ tiền mua chứng chỉ quỹ;
 • Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán.

2.3. Tư vấn các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Căn cứ theo quy định tại Điều 12 Luật Chứng khoán 2019, các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán gồm:

 • Trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện hành vi gian lận, lừa đảo, làm giả tài liệu, tạo dựng thông tin sai sự thật hoặc công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin hoặc bỏ sót thông tin cần thiết gây hiểu nhầm nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến hoạt động chào bán, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, cung cấp dịch vụ về chứng khoán.
 • Sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán cho chính mình hoặc cho người khác; tiết lộ, cung cấp thông tin nội bộ hoặc tư vấn cho người khác mua, bán chứng khoán trên cơ sở thông tin nội bộ.
 • Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc thông đồng để thực hiện việc mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo; giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác mua, bán để thao túng giá chứng khoán; kết hợp hoặc sử dụng các phương pháp giao dịch khác hoặc kết hợp tung tin đồn sai sự thật, cung cấp thông tin sai lệch ra công chúng để thao túng giá chứng khoán.
 • Thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán, cung cấp dịch vụ về chứng khoán khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận hoặc chấp thuận.
 • Sử dụng tài khoản, tài sản của khách hàng khi không được khách hàng ủy thác hoặc trái quy định của pháp luật hoặc lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
 • Cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán, đứng tên sở hữu chứng khoán hộ người khác dẫn đến hành vi thao túng giá chứng khoán.
 • Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán trái quy định của Luật Chứng khoán.

Để việc đầu tư và kinh doanh chứng khoán đảm bảo sự an toàn thì cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cần hiểu rõ và tránh các hành vi vi phạm theo quy định của Luật Chứng khoán.

2.4. Tư vấn các vấn đề khác theo Luật Chứng khoán

Ngoài một số nội dung tiêu biểu trên, Luatsuvct cung cấp dịch vụ tư vấn các vấn đề khác theo Luật Chứng khoán như:

 • Tư vấn luật chứng khoán về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, tư vấn bảo lãnh thanh toán trái phiếu, mua bán trái phiếu.
 • Tư vấn luật chứng khoán về phát hành cổ phần.
 • Tư vấn và hỗ trợ soạn thảo và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến giao dịch chứng khoán.
 • Tư vấn Cầm cố bằng chứng khoán.
 • Tư vấn luật chứng khoán về thông tin nội gián trong giao dịch chứng khoán.
 • Tư vấn luật chứng khoán, luật doanh nghiệp về thành lập công ty chứng khoán.
 • Tư vấn luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán, thị trường vốn;
 • Tư vấn luật về nghiệp vụ chứng khoán như hoạt động môi giới, bảo lãnh, đầu tư chứng khoán, tự doanh;
 • Tư vấn luật chứng khoản đảm bảo hiệu quả trong thương lượng, đàm phán, giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan đến hoạt động đầu tư chứng khoán;
 • Các tư vấn về chứng khoán và thị trường vốn khác.
 • Tư vấn luật chứng khoán về thành lập và hoạt động của các quỹ đầu tư trong nước, bao gồm quỹ đầu tư dạng đóng hoặc dạng mở, quỹ đầu tư chứng khoán hoặc bất động sản;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý cho các quỹ đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam hoặc tiến hành các hoạt động đầu tư khác như mua bán công ty tư nhân, vay chuyển đổi và các hoạt động đầu tư tài chính khác;
 • Tư vấn và tham gia đàm phán, giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan đến hoạt động đầu tư chứng khoán.
Tư vấn pháp luật về chứng khoán
Tư vấn pháp luật về chứng khoán

3. Tại sao cần sử dụng dịch vụ tư vấn luật chứng khoán?

Pháp luật về chứng khoán không chỉ gói gọn trong quy định của Luật Chứng khoán mà còn được điều chỉnh trong các văn bản hướng dẫn khác như Nghị định, Thông tư,… Do đó, là một người dân thường hoặc người không chuyên nghiên cứu pháp luật thì rất khó để nghiên cứu, phân tích và áp dụng hiệu quả các quy định này. 

Đây là lý do mà các nhà đầu tư, người kinh doanh tìm đến Luatsuvct để được hỗ trợ pháp lý. Nhờ đó, khách hàng có thể tiết kiệm được thời gian, công sức và sử dụng quỹ thời gian đó để phát triển kinh doanh cho doanh nghiệp, cá nhân. 

Luatsuvct là đơn vị có hơn 10 năm trong lĩnh vực pháp luật về chứng khoán và tư vấn luật chứng khoán. Đến nay, Luatsuvct đã tư vấn, hỗ trợ và giải quyết cho nhiều khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và chứng minh được sự uy tín, hiệu quả của dịch vụ mà mình cung cấp.

Trên đây, Luatsuvct vừa mang đến nội dung về tư vấn luật chứng khoán. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào cần hỗ trợ, hãy liên hệ ngay với Luatsuvct để được tư vấn nhanh chóng nhất. 

Công ty Luật TNHH Pháp Lý AV Bình Dương – Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp