Tư vấn pháp luật Dân sự – Công ty Luật TNHH Pháp lý AV Bình Dương tư vấn các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Dân sự về hình thức, nội dung trong pháp luật Dân sự điều chỉnh

Thứ nhất, Luật liên quan đến kinh doanh thương mại (Luật hợp đồng, pháp luật thương mại, pháp luật doanh nghiệp). 

Thứ hai, tư vấn các vấn đề liên quan phát sinh trong quan hệ pháp luật Dân sự, thực hiện thủ tục, dịch vụ tư vấn doanh nghiệp và giải quyết các vấn đề tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh thương mại. Pháp luật Dân sư liên quan đến lĩnh vực Đất đai như các tranh chấp, mua bán, hợp đồng chuyển nhượng, quyền sử trong lĩnh vực Đất đai. Pháp luật dân sự liên quan và điều chỉnh lĩnh vực Thừa kế (di sản, di chúc, thừa kế theo pháp luật, thanh toán và phân chia di sản). 

Thứ ba, tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong pháp luật thừa kế, thủ tục và các tranh chấp thừa kế xảy ra. Các vấn đề pháp lý liên quan đến quan hệ lao động. 

Thứ tư, tư vấn những vấn đề về thiết lập các mối quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động, các nội quy lao động tập thể liên quan đến các cơ quan tổ chức và doanh nghiệp, mối quan hệ trong pháp luật hợp đồng lao động, cũng như tư vấn các giải quyết các tranh chấp xẩy ra trong các quan hệ lao động, hợp động lao động, kỷ luật lao đồng, bồi thường do vi phạm hợp đồng lao động. 

Thứ năm, tư vấn pháp luật liên quan đến Luật hôn nhân gia đình trong lĩnh vực kết hôn, nhận con nuôi, mang thai hộ và những vấn đề liên quan đến ly hôn: Xác định quyền nuôi con, phân chia tài sản trong quá giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục và tranh chấp các quyền khi ly hôn. 

Tư vấn luật Dân sự
Luật Sư VCT – Tư vấn pháp luật dân sự

Công ty Luật TNHH Pháp Lý AV Bình Dương cung cấp dịch vụ pháp lý chính xác, chuyên nghiệp và tận tâm đến Quý khách hàng về các lĩnh vực như sau: 

 1. Tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp luật hợp đồng;
 2. Tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa;
 3. Tư vấn soạn thảo hợp đồng góp vốn công ty;
 4. Tư vấn soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh;
 5. Tư vấn soạn thảo hợp đồng liên doanh;
 6. Tư vấn soạn thảo hợp đồng đại lý;
 7. Tư vấn soạn thảo hợp đồng môi giới;
 8. Tư vấn soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại;
 9. Tư vấn soạn thảo hợp đồng thuê nhà;
 10. Tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
 11. Tư vấn soạn thảo hợp đồng vay vốn;
 12. Tư vấn soạn thảo hợp đồng ủy quyền;
 13. Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ;
 14. Tư vấn soạn thảo hợp đồng dịch vụ;
 15. Tư vấn soạn thảo hợp đồng ủy thác hàng hóa;
 16. Tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động;
 17. Tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán doanh nghiệp, chuyển nhượng vốn;
 18. Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến liên quan đến Đất đai.

– Soạn thảo các văn bản, Hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất như: chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, thừa kế, thế chấp, cho thuê, góp vốn;

– Tư vấn các quy định pháp luật đất đai liên quan đến quyền sử dụng đất như: tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng, chuyển đổi, thế chấp, giao đất, cho thuê đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

– Đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán kí kết hợp đồng, đại diện giải quyết tranh chấp liên quan đến đất đai, nhà đất;

– Tư vấn, giải đáp thắc mắc, khiếu nại liên quan đến pháp luật đất đai về thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng;

– Thực hiện các dịch vụ về nhà đất như: xóa nợ thuế, sang tên, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ);

– Tư vấn, soạn thảo đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;

– Đại diện cho khách hàng, cử luật sư tham gia giải quyết tranh chấp đất đai tại các cấp Tòa án và cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

 1. Tư vấn các vấn đề liên quan đến luật hôn nhân gia đình:

– Tư vấn các quy định chung của Luật Hôn nhân và gia đình;

– Tư vấn, hoà giải ly hôn;

– Tư vấn phân chia tài sản, con cái khi ly hôn;

– Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi;

– Tư vấn viết đơn từ liên quan và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;

– Tư vấn viết đơn từ liên quan và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;

– Tư vấn thủ tục nhận nuôi con nuôi.

  20. Tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp luật lao động:

Tư vấn pháp luật dân sự
Luật Sư VCT – Tư vấn pháp luật dân sự

– Tư vấn cho doanh nghiệp, người sử dụng lao động các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực lao động;

– Tư vấn về hợp đồng lao động, xem xét và đề xuất ý kiến chỉnh sửa;

– Soạn thảo hợp đồng lao động theo yêu cầu của khách hàng;

– Tư vấn về nội quy lao động;

– Soạn thảo nội quy lao động theo yêu cầu khách hàng;

– Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục liên quan tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 1. Tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp luật thừa kế:

– Tư vấn, soạn thảo di chúc;

– Tư vấn các quy định chung của pháp luật về thừa kế ;

– Tư vấn thừa kế theo di chúc;

– Tư vấn thanh toán và phân chia di sản thừa kế

– Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi;

– Tư vấn viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;

– Cử luật sư đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trước cơ quan có thẩm quyền./. 

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật sư VCT, về TƯ VẤN PHÁP LUẬT DÂN SỰ? bạn vui lòng liên hệ chúng tôi qua thông tin sau đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH PHÁP LÝ AV BÌNH DƯƠNG [LUẬT SƯ VCT]

Chuyên tư vấn pháp luật về tố tụng dân sự

Fanpage: https://www.facebook.com/congtyluatvct

Website: http://www.luatsuvct.com/

Youtube: https://www.youtube.com/@luatsuvct/fe

Email: LuatsuVCT@gmail.com

Trân trọng!