Những năm gần đây, hoạt động giáo dục ở Việt Nam liên tục phát triển không chỉ thể hiện ở Việt Nam ngày càng mở rộng mà chất lượng giáo dục cũng từng bước được nâng lên cao và phù hợp dần những chuẩn mực quốc tế. Hoạt động giáo dục luôn nhận sự quan tâm cả người dân và nhà nước nên cần được tư vấn luật giáo dục.

1.Tại sao tư vấn luật giáo dục lại cần thiết

Ngày 14 tháng 06 năm 2019, Luật giáo dục 43/2019/QH14 được Quốc hội ban hành tạo hành lang pháp lý quan trọng và đã khẳng định “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu”

Sự cần thiết của hoạt động tư vấn pháp luật trong lĩnh vực giáo dục bắt nguồn từ những nguyên nhân sau đây:

+ Chính sách pháp luật về giáo dục luôn có sự thay đổi, cải tiến nhằm phù hợp hơn với thực tiễn của cuộc sống

+ Nhưng xung đột về lợi ích trong nhà trường, đội ngũ giáo viên, gia đình và học sinh luôn tiềm ẩn.

+ Vấn nạn học đường như các hành vi xâm phạm sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của học sinh và giáo viên đang ở mức nghiêm trọng.

Do vậy, hiểu biết những quy định pháp luật trong lĩnh vực giáo dục là nền tảng quan trọng để các bên (Gia đình, nhà trường và xã hội) có những hành xử chuẩn mực và hợp pháp.

2. Nội dung hoạt động tư vấn pháp luật giáo dục

Công ty TNHH Pháp Lý AV Bình Dương tư vấn mọi vướng mắc người dân, học sinh, giáo viên và các cơ quan quản lý trong lĩnh vực giáo dục đối với đội ngũ giáo viên giảng dạy bao gồm:

+ Tư vấn pháp luật trong lĩnh vực giáo dục với đội ngũ giáo viên giảng dạy bao gồm: Thời gian tập sự, thời gian giảng dạy, chế độ tiền lương, thưởng, kỷ luật…. đối với giáo viên trong các cấp học;

+ Tư vấn quy định pháp luật giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành luật giáo dục về chương trình giáo dục hiện hành

+ Tư vấn pháp luật về tiêu chí đánh giá công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật trong ngành giáo dục;

+ Tư vấn các quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm các chức danh (Hiệu trưởng, kế toán trường, giáo vụ, trưởng bộ môn …) trong các cấp học;

+ Tư vấn điều kiện và quy định và quy định pháp luật hiện nay đối với các lĩnh vực hỗ trợ giáo dục đào tạo như: Mở trung tâm tin học, trung tâm dạy tiếng anh (ngoại ngữ khác)… theo quy định pháp luật Việt Nam 

+ Tư vấn các chính sách trong lĩnh vực giáo dục như đang ký bản quyền chương trình đào tạo hay mua bản quyền sách, chương trình đào tạo hợp tác có yếu tố nước ngoài

+ Hướng dẫn xử lý hợp pháp những tranh chấp pháp lý có thể phát sinh trong hoạt động giáo dục, đồng thời tư vấn xử lý hợp lý

+ Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ tra cứu, giải thích, cung cấp các văn bản pháp luật trong lĩnh vực giáo dục theo yêu cầu của khách hàng hoặc soạn thảo các đơn thư, yêu cầu của quý khách trong từng trường hợp cụ thể.

3. Văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến tư vấn về luật giáo dục

      Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014

      Luật Giáo dục đại học năm 2018

      Luật Giáo dục năm 2019

      Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

      Nghị định 127/2018/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

      Nghị định 84/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục

      Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

      Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT quy định về chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

      Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

      Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT quy định về chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

      Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT quy định về Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên do Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

      Một số văn bản pháp lý khác có liên quan.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi nhằm giới thiệu về lĩnh vực tư vấn luật giáo dục. Công ty luật TNHH Pháp lý AV Bình Dương đơn vị chuyên thực hiện, hỗ trợ quý khách hàng với chi phí hợp lý trong thời gian nhanh nhất.