DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT HÌNH SỰ 

Từ trước đến nay, khi nghe đến hai từ “Hình sự” là trong suy nghĩ của chúng ta thì đó là một điều gì đó rất nghiêm trọng và nặng nề. Bởi lẽ, nhắc tới hình sự là nhắc tới tội danh, tội phạm, nhắc tới hình phạt, nhắc tới công an, nhà tù, trại giam…

Hình sự là một lĩnh vực pháp luật được Nhà nước ban hành ra gồm các quy phạm pháp luật quy định những hành vi nào được coi là tội phạm và những hình phạt tương xứng đối với những tội danh đó. Những nội dung này được quy định cụ thể trong Bộ luật hình sự của Nước CHXHCN Việt Nam. Cũng giống như các bộ luật khác, bộ luật hình sự Việt Nam cũng trải qua nhiều thay đổi qua các thời kỳ, bộ luật hiện nay đang áp dụng là Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Bộ luật hình sự xây dựng ra là có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, chống mọi hành vi phạm tội; giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

Tư vấn luật hình sự
Luật Sư VCT – Dịch vụ tư vấn luật hình sự

Ranh giới giữa việc có hay không chịu trách nhiệm hình sự rất mong manh, một  người bình thường cũng có thể trở thành tội phạm bất cứ lúc nào nếu như họ xâm phạm đến những chủ thể, đối tượng mà được pháp luật bảo vệ dù dưới hình thức vô tình, cố ý hay thiếu hiểu biết….

Do vậy, hầu hết tâm lý chung của tất cả mọi người là nếu không may bị vướng vào “hình sự” hoặc bản thân là người có  liên quan đến những vụ án hình sự thì đều có tâm trạng hoang mang, lo lắng, sợ hãi, bất an. Và lúc này, việc tìm đến một Luật sư giỏi có kinh nghiệm, uy tín nhờ giúp đỡ, hỗ trợ chính là việc quan trọng đầu tiên mà bản thân mỗi người đang “vướng vào lao lý”, người có liên quan hoặc người thân của những người đó cần tỉnh táo để thực hiện ngay lập tức, càng sớm càng tốt. Việc có Luật sư tham gia vào sớm hay trễ, có hay không có sẽ quyết định rất nhiều đến số phận pháp lý cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của người đó. Và Dịch vụ TƯ VẤN PHÁP LUẬT HÌNH SỰ chính là một lĩnh vực hoạt động chính của Luật sư VCT.

1. Một số thuật ngữ và khái niệm cơ bản, phổ biến dùng trong lĩnh vực Hình sự

1.1 Tội phạm: là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự.

1.2 Hình phạt: là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước được quy định trong Bộ luật này, do Tòa án quyết định áp dụng đối với người hoặc pháp nhân thương mại phạm tội nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người, pháp nhân thương mại đó.

Các loại hình phạt trong hình sự bao gồm: hình phạt đối với cá nhân và hình phạt đối với pháp nhân

1.2.1 Hình phạt đối với cá nhân người phạm tội:

 • Hình phạt chính bao gồm: Cảnh cáo;Phạt tiền; Cải tạo không giam giữ;Trục xuất;Tù có thời hạn;Tù chung thân;Tử hình.
 •  Hình phạt bổ sung bao gồm: Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; Cấm cư trú;Quản chế;Tước một số quyền công dân;Tịch thu tài sản;Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính;Trục xuất, khi không áp dụng là hình phạt chính.

1.2.2 Hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội

 •  Hình phạt chính bao gồm:Phạt tiền;Đình chỉ hoạt động có thời hạn;Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.
 •  Hình phạt bổ sung bao gồm:Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định;Cấm huy động vốn;Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính.

 Lưu ý: Đối với mỗi tội phạm, người phạm tội hay pháp nhân phạm tội thì chỉ bị áp dụng một hình phạt chính và có thể bị áp dụng một hoặc một số hình phạt bổ sung.

1.3 Người bị buộc tội:  gồm người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can (là người hoặc pháp nhân bị khởi tố về hình sự) , bị cáo (là người hoặc pháp nhân đã bị Tòa án quyết định đưa ra xét xử).

1.4 Bị hại: là cá nhân trực tiếp bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản hoặc là cơ quan, tổ chức bị thiệt hại về tài sản, uy tín do tội phạm gây ra hoặc đe dọa gây ra.

1.5 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự.

2. Phân loại tội phạm

 Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội được quy định trong Bộ luật này, tội phạm được phân thành 04 loại sau đây:

 • Tội phạm ít nghiêm trọng: là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm;
 • Tội phạm nghiêm trọng: là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù;
 • Tội phạm rất nghiêm trọng: là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù;
 • Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng: là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình

3. Trường hợp nào cần Luật sư tư vấn hình sự tham gia.

 • Liên quan đến 1 vấn đề nhưng chưa rõ về quy định pháp luật hình sự hiện hành;
 • Trường hợp nhận nhận được giấy mời, giấy triệu tập của cơ quan điều tra để làm việc, lấy lời khai…
 • Bị cơ quan tiến hành tố tụng tạm giữ, tạm giam;
 • Là bị can, bị cáo trong vụ án hình sự và đang trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử;
 • Là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự đang được điều tra, truy tố, xét xử. 
 • Là bị hại trong vụ án hình sự
 •  Một số trường hợp khác liên quan…

4. Hoạt động tư vấn hình sự của Luật sư VCT

 • Giải đáp về việc định tội danh và khung hình phạt: phân tích cấu thành tội phạm bị khởi tố, truy tố, xét xử cũng như khung hình phạt, các tình tiết tăng nặng/giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, thu thập chứng cứ; 
 •  Tư vấn về đòi/thanh toán tiền bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự. Có nhiều trường hợp, người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật quá lo lắng việc mình bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nên đồng ý chấp nhận mọi yêu cầu của bên bị thiệt hại dù đó là những yêu cầu không có căn cứ chấp nhận theo quy định. Hoặc ngược lại, trường hợp bạn là bên bị thiệt hại nhưng lại không biết yêu cầu bồi thường bao nhiêu cho thỏa đáng và đúng quy định pháp luật. 
 • Đưa ra tư vấn cặn kẽ về các quy định pháp luật trong lĩnh vực hình sự, thủ tục tố tụng hình sự, giúp khách hàng tư vấn về các tội danh được quy định trong luật hình sự và các vấn đề khác liên quan.
 • Giúp khách hàng tư vấn và cung cấp miễn phí văn bản pháp luật hình sự. Các văn bản khác liên quan trong lĩnh vực luật hình sự
 •  Đưa ra các quy định và văn bản pháp luật giúp khách hàng nhận thức rõ được quyền và nghĩa vụ trong hoàn cảnh hiện tại trước khi cơ quan nhà nước tiến hành tố tụng hoặc trước phiên tòa xét xử các vụ án hình sự liên quan tránh tình trạng bị ép cung, mớm cung, khai man làm ảnh hưởng đến sự công bằng của pháp luật.
 • Giúp khách hàng soạn thảo các văn bản liên quan trong quá trình xảy ra vụ án hình sự như: Đơn tố cáo,  Đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự; Đơn xin bảo lãnh, thủ tục bảo lãnh;Đơn kháng cáo; Đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị can, bị cáo;
 • Tư vấn các quy định trọng Bộ luật hình sự.
 • Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc là người bảo vệ quyền lợi của bị hại, nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự

5. Khách hàng liên hệ Luật sư VCT bằng cách nào.

Quý đối tác, Quý khách hàng có thể liên hệ với Luật sư VCT để làm Tư vấn về pháp luật Hình sự qua các kênh sau:

Thứ nhất, tư vấn trực tuyến qua số điện thoại: Khách hàng có nhu cầu sẽ kết nối đến tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua hotline: 0971.17.40.40 nếu khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết hoặc tham khảo giá trước khi thực hiện dịch vụ.

Thứ hai, tư vấn qua email: Nếu quý khách không thể đến trực tiếp mà mà vẫn muốn nhận được ý kiến tư vấn của luật sư/chuyên gia pháp lý của Công ty Luật TNHH Pháp lý AV Bình Dương (Luật sư VCT) thì có thể gửi câu hỏi trong lĩnh vực qua email: Info@luatsuvct.com. Chúng tôi sẽ chủ động liên hệ lại dựa trên thông tin pháp lý mà khách hàng cung cấp để báo giá dịch vụ hoặc tư vấn miễn phí nếu đó là vấn đề pháp lý phổ thông trong lĩnh vực tư vấn pháp luật.

Thứ ba, tư vấn trực tiếp tại văn phòng: Đối với những vấn đề pháp lý phức tạp, Quý khách hàng có thể chủ động đặt lịch tư vấn trực tiếp tại trụ sở Công ty Luật TNHH Pháp lý AV Bình Dương (Luật sư VCT) tại địa chỉ: 530 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đội ngũ luật sư/Chuyên gia pháp lý sẽ nghiên cứu hồ sơ, yêu cầu và tư vấn, giải đáp trực tiếp những vướng mắc mà khách hàng gặp phải.

Trên đây là nội dung bài viết cô đọng lại kiến thức của Luật sư VCT về dịch vụ “TƯ VẤN PHÁP LUẬT HÌNH SỰ”. Trường hợp cần tư vấn chuyên sâu và giải đáp thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số Hotline: 097 117 40 40 để được giải đáp. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật sư VCT. Trân trọng. 

====================

Công ty Luật TNHH Pháp lý AV Bình Dương – Tháo gỡ nút thắt pháp lý

Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật hình sự 

Luật sư giỏi Bình Dương